Danh sách mã lỗi của Toshiba 2508A hướng dẫn nguyên nhân và cách khắc phục

SC CODE  MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

Khi sử dụng MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A , sẽ có một số lỗi cơ bản thường hay gặp và bạn cần phải tìm hiểu kỹ để sửa chữa máy photocopy. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sửa chữa khắc phục một số lỗi cơ bản của máy photocopy toshiba e-Studio 2508A

SC CODE MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– SC Code MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Bảng tra mã lỗi MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Tài liệu sửa chữa MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Call for service MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

  Những yêu cầu hỗ trợ khác về MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Hướng dẫn download Driver MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Tài liệu kỹ thuật MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Tài liệu sửa chữa MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A (Copier User Guide – Copier User Manual)

– SP mode MÁY  TOSHIBA e-Studio 2508A (Service Program Mode)

– SC Code MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A (Service Call Code – Bảng tra lỗi)

– Linh kiện MÁY TOSHIBA e-Studio 2508A

– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline:0934.531.349

Danh sách mã lỗi của máy photocopy Toshiba e-Studio 2508A

 • Mã số: C010
 • Mô tả:động cơ chính là bất thường
 • Nguyên nhân:Main board LGC động cơ
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Động cơ chính có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-101 / 151) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối (CN650, CN651) của động cơ chính có bị ngắt kết nối hay không.
 •  2. Kiểm tra xem đầu nối CN303 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối không và các dây nịt được mở mạch. 4. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng mạch chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 5. Thay thế động cơ chính. 6. Thay thế bo mạch LGC. 2 Có hư hỏng hoặc trầy xước trên bảng động cơ chính không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các dây nịt được mở mạch không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng mạch chính và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch vòng không. 3. Thay thế động cơ chính. 4. Thay thế bo mạch LGC. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem đầu ra tín hiệu khóa EC330-7 của PLL từ bảng LGC có luôn ở mức “L” không? 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào CPU IC22-98 luôn luôn là “L”? 3. Thay thế bo mạch LGC.
 • Mã số: C040
 • Mô tả:Động cơ PFP là bất thường.
 • Nguyên nhân:Bảng PFP động cơ PFP Bảng LGC
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Động cơ PFP có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: 03-109 / 159) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu J952 của động cơ PFP có bị ngắt kết nối hay không.
 • 2. Kiểm tra xem đầu nối CN245 trên bảng PFP có bị ngắt kết nối không. 
 • 3. Kiểm tra xem đầu nối CN241 trên bo mạch PFP có bị ngắt kết nối không. 
 • 4. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 
 • 5. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 
 • 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 
 • 7. Thay thế động cơ PFP. 2 Đèn LED trên bảng động cơ PFP có sáng không nhấp nháy không? Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các chân của đầu nối có bị ngắt kết nối và các dây nịt được mở mạch không. 2. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng động cơ PFP, Bảng PFP và bo mạch LGC được đoản mạch hoặc mở vòng. 3. Thay thế động cơ PFP. 3 Bảng mạch PFP Bảng LGC 1. Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN245-7 của bo mạch PFP có luôn là mức “L” hay không. 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào máy vi tính IC5-17 có luôn là mức “L” hay không. 3. Thay thế bảng PFP. 4. Thay thế bo mạch LGC.
 • Mã số: C130, C140
 • Mô tả:[C130] Khay ngăn kéo thứ nhất là bất thường [C140] Khay ngăn kéo thứ 2 là bất thường
 • Nguyên nhân:Bảng LGC Khay động cơ phía trên Động cơ khay thấp hơn Khay ngăn kéo 1 ngăn kéo cảm biến Khay ngăn kéo thứ hai lên cảm biến
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 242, FS-03-243) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay trên có bị ngắt kết nối hay không. 
 • 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay dưới có bị ngắt kết nối (J677) hay không. 
 • 3. Kiểm tra xem đầu nối CN318 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 
 • 4. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 
 • 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2 Cảm biến khay có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [ALL] TẮT / [0] / [E], FS-03- [F3] ON / [4] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. 2. Kiểm tra xem đầu nối CN316 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 3. Kiểm tra xem khe có đạt được cảm biến hay không. 4. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 5. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC.
 • Mã số: C150, C160
 • Mô tả:[C150] Khay ngăn kéo phía trên PFP là bất thường [C160] Khay ngăn kéo thấp hơn PFP là bất thường
 • Nguyên nhân:Bảng mạch PFP Bảng LGC Khay động cơ Khay cảm biến
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Khay có đi lên không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 278, FS-03-280) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay có bị ngắt kết nối hay không. (J967, J961, CN244)
 • 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào CN241 và CN244 trên bảng PFP bị ngắt kết nối không. 
 • 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 
 • 4. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 
 • 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2 Cảm biến khay có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [5] / [A], FS-03- [F1] ON / [5] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu đầu nối của cảm biến bị ngắt kết nối. (J972, J966, J970, J965) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào CN241 và CN246 trên bảng PFP bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem khe có đạt được cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng PFP 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng PFP. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng PFP 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng PFP. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng PFP 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch PFP có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng PFP.
 • Mã số: C180
 • Mô tả:Động cơ khay LCF là bất thường
 • Nguyên nhân:Bảng LCF Bảng LGC LCF khay-up động cơ LCF khay-up cảm biến LCF ăn cảm biến đáy bên
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03- 271) Có 2 Không 1. Khay có di chuyển không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-271)
 • 2. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ khay nạp LCF có bị ngắt kết nối hay không. (CN5, CN50)
 • 3. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN1 và CN5 nào trên bảng LCF bị ngắt kết nối hay không.
 • 4. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
 • 5. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch.
 • 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2 Cảm biến dưới cùng của khay LCF và cảm biến đáy bên cho ăn LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: FS-03- [F1] ON / [8] / [A], FS-03- [F1] ON / [8] / [E]) Có 3 Không 1. Kiểm tra nếu các đầu nối của các cảm biến bị ngắt kết nối. (CN205, CN200, CN64) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối nào CN1, CN2 và CN6 trên bảng LCF bị ngắt kết nối hay không. 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. 4. Kiểm tra xem khe có đạt được các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF. Kiểm tra xem các chân kết nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF.
 • Mã số: C1A0
 • Mô tả:LCF cuối hàng rào động cơ là bất thường
 • Nguyên nhân:LCF board LGC hội đồng quản trị LCF cuối hàng rào động cơ LCF cuối hàng rào cảm biến vị trí nhà LCF cuối hàng rào dừng cảm biến vị trí
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Động cơ hàng rào LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra ở chế độ kiểm tra: FS-03-207) Có 2 Không 1. Kiểm tra xem đầu nối của động cơ hàng rào cuối LCF có bị ngắt kết nối hay không. (CN5, CN51)
 • 2. Kiểm tra xem có bất kỳ đầu nối CN100 và CN101 nào trên bảng LCF bị ngắt kết nối hay không.
 • 3. Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không.
 • 4. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch.
 • 5. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2 Bộ cảm biến vị trí nhà / dừng của hàng rào LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu vào ở chế độ kiểm tra: 03- [FAX] OFF / [5] / [D], / [5] / [C]) Có 3 Không 1. Kiểm tra xem các đầu nối của các cảm biến có bị ngắt kết nối hay không. (CN4, CN40, CN400, N402, CN403) 2. Kiểm tra xem một trong hai đầu nối CN1 hoặc CN4 trên bảng LCF có bị ngắt kết nối hay không. 3. heck nếu kết nối CN315 trên bảng LGC bị ngắt kết nối. 4. Kiểm tra xem khe có đạt được các cảm biến hay không. 5. Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hay không và các dây nịt được mở mạch. 6. Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng LCF và bảng LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 3 Bảng LGC 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bo mạch LGC. 4 Bảng LCF 1. Kiểm tra xem mẫu dây dẫn trên bảng LCF có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. 2. Thay thế bảng LCF.
 • Mã số: C1B0
 • Mô tả:Động cơ vận chuyển LCF không quay bình thường (khi giấy có thể được nạp từ bất kỳ ngăn kéo nào ngoại trừ LCF).
 • Nguyên nhân:LCF vận chuyển động cơ LCF board LGC board
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Động cơ vận tải LCF có hoạt động không? (Thực hiện kiểm tra đầu ra: FS-03-122 / 172) Có 2 Không • Kiểm tra xem đầu nối CN3, CN30 của động cơ vận tải LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối dây tín hiệu CN100 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối hay không. • Kiểm tra xem đầu nối dây nguồn CN101 trên bo mạch LCF có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem đầu nối CN315 trên bo mạch LGC có bị ngắt kết nối không. • Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt kết nối hoặc các dây nịt được mở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng vận chuyển LCF, bảng LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không.
 • 2 Động cơ vận chuyển LCF • Kiểm tra xem các chân đầu nối có bị ngắt hay các dây nịt được mở mạch không. • Kiểm tra xem các mẫu dây dẫn trên bảng vận chuyển LCF, bảng LCF và bo mạch LGC có bị đoản mạch hoặc mở mạch không. • Kiểm tra xem tín hiệu khóa PLL CN102-3 của đầu ra pin từ bảng LCF có luôn là mức “L” hay không. • Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho đầu vào máy vi tính đầu vào có phải là điểm “L” hay không.
 • Mã số: C260
 • Mô tả:Lỗi phát hiện đỉnh
 • Nguyên nhân:Đơn vị đèn LED Đơn vị ống kính SYS board Harness
 • Biện pháp khắc phục:
 • 1 Đèn phơi sáng có sáng không? (Kiểm tra đầu ra: FS-03-267) Có Nó được thắp sáng. 2 Không Không sáng. 3 2 Tấm hiệu chỉnh bóng 1. Kiểm tra xem có vết trầy xước hay vết bẩn nào trên tấm hiệu chỉnh bóng hay không.
 • 2. Kiểm tra xem tấm hiệu chỉnh bóng có bị xước hay bẩn không. Gương 1. Kiểm tra xem gương có bị nghiêng không. – Kiểm tra xem ống kính có phản chiếu trong gương nhìn vào vận chuyển-1 từ vị trí trên không. – Kiểm tra xem gương có được bảo đảm ở mùa xuân không. Lưu ý: Không xoay vít điều chỉnh gương nhiều hơn mức cần thiết. Vận chuyển 1. Kiểm tra xem xe ngựa có bị nghiêng hay không bằng cách di chuyển nó đến điểm dừng bên trái. 2. Kiểm tra xem vít cố định dây có bị lỏng hay không.
 • 3. Kiểm tra xem chuyển động của xe ngựa có không ổn định do tháo rời con lăn vận chuyển không. Đèn phơi sáng 1. Kiểm tra xem đèn phơi sáng có nhấp nháy hay không khi bật đèn. 2. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trên bảng đèn LED không. 3. Trong khi vận chuyển đang được điều khiển, hãy kiểm tra xem dây nịt có bắt được hay can thiệp vào nó không. CCD board 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bảng CCD hay không. 2. Kiểm tra xem bảng CCD hoặc đơn vị thấu kính có bị nghiêng hay không. Kiểm tra xem vít có được siết chặt không. 3. Thay thế thiết bị ống kính. Bảng SYS 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách trong bảng SYS hay không. (CN120, CN123) 2. Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong các bộ phận được gắn trên bo mạch SYS hay trong sự xuất hiện của bo mạch SYS. 3. Kiểm tra xem điện áp có là đầu ra từ nguồn điện cho CCD không.
 • 4. Thay thế bo mạch SYS. 3 Đèn phơi sáng 1. Kiểm tra xem đầu nối có được kết nối đúng cách với bo mạch của bộ đèn LED không. 2. Kiểm tra xem có bất kỳ vết trầy xước hoặc hư hỏng nào trên bảng đèn LED. 3. Thay thế thiết bị đèn phơi sáng. Khai thác 1. Kiểm tra xem hệ thống dây điện của dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS) có bất thường không. 2. Kiểm tra xem dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS) có bất kỳ vết trầy xước nào trên đó hay bị hở mạch hoặc bắt bất cứ nơi nào. 3. Thay thế dây nịt (CN125 trên bo mạch SYS).

Trả lời