Bán Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5055SP

  • Bảng điều khiển hoạt động thông minh 10.1 inch
  • Kết nối thiết bị di động
  • Khả năng trình duyệt internet hoàn chỉnh
  • Staple và stapleless hoàn thiện
  • Tiêu chuẩn mô phỏng Postscript 3 “