Hướng dẫn scan máy photocopy ricoh  bằng Web Image Monitor

Hướng dẫn scan máy photocopy ricoh  bằng Web Image Monitor

Bước 1: Nạp bản gốc. Bạn đặt bản gốc ngay ngắn đúng khay trên màn hình máy photocopy sau đó chọn phím “Scanner“ trên màn hình điều khiển cảm ứng của máy Ricoh.

Bước 2: Tiếp tục bấm chọn “Store File”, sau đó bấm chọn “

BƯỚC 3: Chọn STORE TO HDD

Bước 4: Đổi tên File. Lời khuyên là bạn nên đổi tên File cho dễ nhớ, và để thuận tiện hơn trong quá trình lọc tìm lại lịch sử khi cần sử dụng các thông tin trong file scan hoặc khi bạn muốn scan thêm tài liệu để gửi đi mà không cần có bản gốc.

Sau khi đổi tên File, bạn tiếp tục nhấn “OK” để máy photocopy xác nhận lệnh vừa rồi.

Bước 5: Chọn chế độ Scan. Để chọn chế độ Scan, bạn nhấn vào nút “Scan Seting” để thay đổi các cài đặt đúng với ý muốn của mình, cụ thể như sau:

Chọn “Full Color/ Text photo”: để Scan màu.

Chọn “Black & White text”: để Scan đen trắng. Thông thường, máy photocopy Ricoh đã để mặc định chế độ này, vì vậy nếu bạn chỉ scan tài liệu với hai màu đen trắng thì không cần cài đặt lại.

Chọn “Original Feed Type” và bấm “1 Sided Original”: để Scan 1 mặt.

Chọn “Original Feed Type” và bấm “2 Sided Original”: để Scan 2 mặt.

Bấm “Send File Type / Name”: chọn cách sắp xếp file Scan.

Chọn “Single Page”: để Scan mỗi trang thành 1 file.

Chọn “Multi Page”: để Scan nhiều trang vào 1 file.

Sau khi chọn OK, cuối cùng bạn nhấn “Start” và kết quả cho ra file Scan như mong muốn của bạn.

BƯỚC 6: Truy cập vào Web Image Monitor của máy Photocopy Ricoh bằng cách nhập địa chỉ IP hiện tại của máy Photocopy vào trình duyệt CHROME. Sau đó vào mục DOCUMENT SERVER -> Tìm đến file SCAN vừa scan, chọn PDF và tải file SCAN xuống máy tính. Lưu trữ và đặt lại tên file Scan của mình theo ý muốn.

 

Các Bình Luận

Bình luận