Hướng dẫn khi tải Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.

Hỗ trợ SMBv2 / SMBv3

Để đối phó với tình hình hiện tại, Ricoh hiện đang chuẩn bị một bản cập nhật firmware cho phép hỗ trợ các phiên bản mới hơn của giao thức SMB (SMBv2 / v3) cho một số sản phẩm đa chức năng. Bảng bên dưới hiển thị các phiên bản giao thức SMB được hỗ trợ cho từng sản phẩm và kế hoạch hỗ trợ SMBv2 / v3.

1 Các phiên bản được hỗ trợ của giao thức SMB cho các sản phẩm đa chức năng (kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2017)

tên sản phẩm Phiên bản hỗ trợ SMB hiện tại Lập kế hoạch hỗ trợ SMBv2 / v3
SMBv1 SMBv2 SMBv3
MP C2004ex / C2504ex /
C3004ex / C3504ex /
C4504ex / C5504ex / C6004ex
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C2004 / C2504 / C3004 /
C3504 / C4504 / C5504 / C6004
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C2003SP / C2503SP /
C2003ZSP / C2503ZSP /
C3003SP / C3503SP /
C3003ZSP / C3503ZSP /
C4503SP / C5503SP /
C6003SP / C4503ASP /
C5503ASP / C4503ZSP /
C5503ZSP / C3003ZSP /
C4503AZSP / C6003ZSP / C4503AZSP / C6003ZSP /
C4503AZSP
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP
2554/3054/3554/4054/5054/6054
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP
2555/3055/3555/4055/5055/6055
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 6503SP / 7503SP / 9003SP Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 2553SP / 3053 / 3053SP / 3353 /
3353SP / 2553ZSP / 3053ZSP / 3353ZSP
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C8002 / C6502 Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Pro C5100S / Pro C5110S Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C8003 / C6503 Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Pro C5200S / Pro C5210S Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C307SP / C307SPF /
C407SP / C407SPF
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C306ZSP / C306ZSPF /
C406ZSP / C406ZSPF
Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
SP 4510SF Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 402SPF Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 501SPF / MP 601SPF Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 305 + SP / MP 305 + SPF Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP W7100SP / W8140SP Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP CW2201SP Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP C401SP / C401SRSP Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
MP 2001SP / 2501SP Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Pro 8100S / 8110S / 8120S Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Pro 8200S / 8210S / 8220S Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Pro C7100S / C7110S Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Aficio MP 301SP / 301SPF Đúng Đúng (*) Đúng (*) (*) Có sẵn thông qua cập nhật chương trình cơ sở
Aficio SP C220S / C221SF / C222SF Đúng Đúng Không Các chức năng SMB có thể hoạt động bình thường thông qua SMBv2.
Không có kế hoạch nào tại thời điểm này để thêm hỗ trợ SMBv3.
Aficio SP C231SF / C232SF Đúng Đúng Không
Aficio SP C240SF / C242SF Đúng Đúng Không
SP C250SF / C252SF Đúng Đúng Không
Aficio SP 3400SF / 3410SF Đúng Đúng Không
Aficio SP 3500SF / 3510SF Đúng Đúng Không
SP 221S / SP 220SNw
SP 221SNw / SP 221SF
SP 220SFNw / SP 221SFNw
Đúng Đúng Không
SP 320SN / SP 320SFN /
SP 325SNw / SP 325SFNw
Đúng Đúng Không

Ngay cả sau khi áp dụng bản cập nhật chương trình cơ sở, xác thực Windows và in SMB sẽ không khả dụng khi SMB v1.0 bị tắt.
Đối với các sản phẩm khác không được liệt kê trong bảng trên, chỉ hỗ trợ SMB v1.0. Đối với các sản phẩm này, vui lòng sử dụng các lựa chọn thay thế được đề xuất từ ​​tài liệu này.

2 Hướng dẫn khi tải Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.

– Lấy đầu đọc thẻ Sd Card gắn vào máy tính chép các tập tin vào Một thẻ sd card từ 128mb đến 1G ( bạn format thẻ nhớ ở định dạng FAT)

Hướng dẫn khi tải Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.
Hướng dẫn khi tải Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.

– Tạo 1 thẻ nhớ với cấu trúc như sau:
\\tên thẻ\romdata\ tập tin

Hướng dẫn tạo chép copy Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.
Hướng dẫn tạo chép copy Frimware 4002/5002 Fix Scan windown 10.

– Bạn cắm the Sd card vào máy photocopy 5002 bật máy chọn # chọn Network Support máy sẽ chạy khoảng 10 phút sau đó bạn rút thẻ ra vậy bạn đã update thành công bây giờ máy photocopy 5002 hỗ trợ cài đặt scan Folder SMB trên windown 10 rồi

hướng dẫn các bạn chạy firmware cho dòng máy ricoh mp 4000/5000, mp 4001/5001, mp 4002/5002.
hướng dẫn các bạn chạy firmware cho dòng máy ricoh mp 4000/5000, mp 4001/5001, mp 4002/5002.

3 Hướng dẫn Tải Firmware Ricoh MP 4002-5002 Scan Windows 10

Link Tài liệu từ Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1tLrz-B_ZYh8BCDUKrAXfVnC0NYBAhYK3/view?usp=sharing

Hướng dẫn lấy Pass giải nén: https://maihoangphotocopy.com/huong-dan-lay-pass/

Cần hỗ trợ add zalo: 096 181 3909 Mình rảnh hướng dẫn những thắc mắc vui lòng không gọi nhé.

Các Bình Luận

Bình luận