HƯỚNG DẪN CÀI SCAN TO EMAIL TRÊN RICOH

Step 1: thiết lập cấu hình trên máy Photocopy: chọn User Tool/System Setting/File Tranfer  nhấn vào Next chọn Auto Specify Sender Name rồi ON nó lên là xong phần trên Máy Photocopy.

Step 2 :  Mở trình duyệt web chorme hoặc firefox,.. nhập địa chỉ IP máy photocopy vào ví dụ ip 192.168.1.200 sau đó Enter để vào giao diện Web Image monitor, tại giao diện web máy photocopy bạn chọn vào Login ở góc phải của giao diện để đăng nhập, bạn nhập username là admin password là trống (username và password này là mặc định của máy).

Step 3: Sau khi đăng nhập vào web bạn nhìn góc trái giao diện Web Image Monitor chọn Device Management  -> Configuration 

Step 4: Tại giao diện Configuration các bạn nhìn bên trái giao diện chọn sẽ thấy mục Email

Step 4:

1- Administrator Email Address : dòng này bạn nhập địa chỉ mail của mình vào khi gủi đi đến người nhận nó sẽ hiện thị mail này.

Địa chỉ email của quản trị viên: Tài khoản email Gmail của bạn
Tự động chỉ định Tên người gửi: on

  • SMTP server name : SMTP.GMAIL.COM
  • SMTP port no: 465
  • User secure connection (SSL): On
  • SMTP authentication: On
  • SMTP Auth. Email Address: Tài khoản email Gmail của bạn
  • SMTP Auth. User Name: Tài khoản email Gmail của bạn
  • SMTP Auth. Password : Tài khoản email Gmail của bạn
  • SMTP Auth. Encryption: Inactive

Bạn cũng có thể tìm thấy cài đặt Google SMTP trên trang web chính thức của google.
https://support.google.com/a/a/176600?hl=vi
chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng vì ảnh hưởng tới bảo mật tới dữ liệu người dung, cần IT có chuyên môn họ hỗ trợ cấu hình an toàn hơn
Chúc may mắn !!!