Cách Chèn Hình mờ trong Word và Google Tài liệu

Cách Chèn Hình mờ Watermark trong Word cho Windows

Bạn có thể thêm hình mờ văn bản hoặc biểu tượng thương hiệu của mình đằng sau văn bản trên tài liệu của mình bằng cách làm theo các bước bên dưới.

Lưu ý : Các hướng dẫn trong hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản Word mới nhất, nhưng nếu các hướng dẫn khác nhau, chúng tôi đã đánh dấu những điểm khác biệt đó.

Chèn hình mờ Watermark  trong Microsoft Word cho Windows

Bạn có thể chèn hình mờ văn bản để xuất hiện trên nền của mỗi trang phía sau nội dung tài liệu của bạn.

 1. Mở tài liệu Word rồi chọn Design > Watermark.
 1. Chọn Custom watermark > Text watermark.

 

 1. Chọn một pre-configured watermark trước từ menu thả xuống từ menu Text . Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn  ASAP, Do Not Copy, Draft, Confidential, Original, Top Secret. ..
 2. để chọn watermark đánh dấu vào các tùy chọn Text, hit Delete or Backspace on the keyboard and type your custom text.

Lưu ý : Đối với Word 2010 hoặc các phiên bản cũ hơn, hãy chọnPage Layout > Watermark, sau đó chọn hình mờ được định cấu hình trước.

Chèn hình Watermark 

Hình mờ hình ảnh, giống như biểu trưng, ​​là một cách dễ dàng để làm cho tài liệu của bạn trông chính thức.

 1. Mở tài liệu Word, chọn Design > Watermark > Custom Watermark > Picture Watermark.
 1. Chọn Select Picture và tìm ảnh của riêng bạn hoặc tìm kiếm ảnh trên Bing

 1. Chọn Insert để thêm hình mờ ảnh từ tệp, Bing hoặc OneDrive vào tài liệu của bạn.

 

Cách Chèn Hình mờ Watermark trong Word cho Mac

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, hãy làm theo các bước bên dưới để chèn hình mờ văn bản hoặc hình ảnh trong Word.

Chèn hình mờ văn bản 

Lưu ý : Đối với hướng dẫn này, chúng tôi đang sử dụng phiên bản Word mới nhất trên máy Mac chạy macOS Big Sur.

 1. Mở Word, chọn  Design > Watermark chọn Insert > Watermark from the top menu.

 1. Select Text in the Insert Watermark dialog box and then type your custom text or use a pre-configured text watermark.
 1. Bạn cũng có thể đặt phông chữ, kích thước, bố cục, hướng và màu sắc để tùy chỉnh hình mờ. Để thay đổi hướng, hãy chọn, select Design > Watermark, go to Orientation and choose Horizontal or Diagonal.

Note: Nếu hình mờ Watermark không xuất hiện trong cửa sổ xem trước, hãy chọn, select View > Print Layout to enable the preview and then select OK to complete the process.

 1. Tăng độ trong suốt của văn bản hình mờ nếu nó khiến bạn khó đọc nội dung của tài liệu. Ngoài ra, hãy chọn màu sáng hơn cho văn bản hình mờ.

Chèn hình mờ hình ảnh 

Bạn có thể chèn một hình ảnh như biểu trưng công ty của bạn làm hình mờ trong Word cho Mac.

 1. Trên máy Mac, chọn  Design > Watermark > Picture > Select Picture và duyệt đến hình ảnh bạn muốn sử dụng làm hình mờ Watermark .
 1. Đánh dấu vào ô Washout bên cạnh Scale và sau đó chọn OK .

Chèn hình mờ Watermark để xuất hiện một lần trên mỗi trang trong Word cho Windows

Nếu bạn không muốn hình mờ của mình xuất hiện trên mỗi trang của tài liệu, bạn có thể thay đổi cài đặt để hình mờ xuất hiện một lần trên mỗi trang. Tùy chọn này chỉ hoạt động trên Word dành cho Windows.

 1. Select the page and then select Design > Watermark.
 2. Next, right-click the watermark and then select Insert at Current Document Position.

 1. Hình mờ Watermark.sẽ xuất hiện dưới dạng hộp văn bản trong trang đã chọn.

Cách lưu hình mờ để sử dụng trong các tài liệu khác

Nếu bạn muốn sử dụng lại hình mờ ảnh trong tương lai, bạn có thể lưu hình mờ đó làm hình mờ tùy chỉnh. Một lần nữa, tùy chọn này chỉ hoạt động trên Word cho Windows.

 1. Bấm đúp vào vùng tiêu đề, di chuyển con trỏ của bạn qua hình mờ  watermark rồi nhấp vào hình mờ để chọn nó.

 1. Select Design > Page Background > Watermark > Save Selection to Watermark gallery.
 1. Gắn nhãn hình mờ watermark tùy chỉnh và sau đó chọn OK.
 2. When you’re ready to add the custom watermark into another document, select the watermark under General in the watermarks gallery.
 3. Double-click the header area, move the cursor over the watermark and then click to select the watermark.
 4. Select Page Layout > Page Background > Watermark > Save Selection to Watermark gallery and label your watermark. Select OK to save the watermark.

Cách chỉnh sửa hình mờ  Watermark văn bản hoặc hình ảnh trong Word 

Hình mờ thường là một phần của tiêu đề trong tài liệu Word mặc dù nó được hiển thị ở giữa trang. Dưới đây là các bước để chỉnh sửa hình mờ trong Word.

 1. Bấm đúp vào vùng tiêu đề của trang để mở nó và bấm vào hình mờ để chọn nó. Theo mặc định, hình mờ được căn giữa trang, nhưng bạn có thể kéo hình mờ để định vị nó ở bất kỳ vị trí nào trên trang.
 2. Chọn hình mờ và sau đó sử dụng tab WordArt Tools  hoặc tab WordArt Tools  để thay đổi phông chữ, kích thước, kiểu hoặc màu sắc của hình mờ.

Cách Chèn Hình mờ trong Word cho Web

Cách tốt nhất để làm việc với hình mờ là trong ứng dụng Word trên máy tính thay vì ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Word Online.

Nếu đang sử dụng Word cho Web, bạn có thể thấy các hình mờ đã có trong tài liệu của mình, nhưng bạn không thể chèn hoặc thay đổi các hình mờ mới. Tuy nhiên, nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, bạn có thể mở tài liệu bằng lệnh pen in Word hoặc Open in Desktop app và chèn hoặc thay đổi hình mờ từ đó.

Sau khi hoàn tất, hãy lưu tài liệu và nó sẽ được lưu trữ tại nơi bạn đã mở trong Word cho Web và hình mờ của bạn sẽ xuất hiện khi bạn mở lại tài liệu.

Cách xóa hình mờ trong Word 

Nếu bạn không thích hình mờ trên tài liệu của mình hoặc bạn không cần nó nữa, bạn có thể xóa nó bằng một vài bước đơn giản.

 1. Trong Word cho Windows, chọn Design > Watermark > Remove Watermark.

 1. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào vùng tiêu đề, đặt con trỏ lên hình mờ và nhấp để chọn hình mờ watermark. Nhấn. Press Delete on your keyboard and repeat the process to remove all watermarks.
 2. Trên máy Mac, chọn Design > Watermark > No watermark.

Cách thêm Hình mờ trong Google Tài liệu

Google Tài liệu thiếu tiện ích tạo hình mờ tích hợp sẵn như Word, nhưng bạn có thể sử dụng Google Bản vẽ để tạo hình mờ trước trước khi chèn nó vào tài liệu của mình.

Chèn Hình mờ Văn bản trong Google Tài liệu

Hình mờ văn bản thường nằm phía sau nội dung tài liệu của bạn và giúp người khác biết phiên bản tài liệu đang được sử dụng

 1. Open Google Drawings and then select Insert > Text Box.
 1. Chọn biểu tượng hộp văn bản trên thanh menu, sau đó kéo con trỏ để tạo hộp văn bản cho hình mờ. Trong hộp văn bản, hãy nhập văn bản cho hình mờ, sau đó chỉnh sửa để thay đổi kích thước, phông chữ, màu sắc hoặc hướng.
 1. Đặt tên cho hình mờ của bạn. Mở tài liệu Google mà bạn muốn thêm hình mờ watermark, chọn, select Edit > Select all and then press Ctrl + C to copy the text.
 2. Next, go back to the Google Drawings page and select Insert > Text box.
 1. Bấm và kéo từ phía trên cùng bên trái của trang xuống phía dưới bên phải hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn văn bản của mình bắt đầu và kết thúc, sau đó nhấn Ctrl + V để dán văn bản.
 2. Bấm chuột phải vào hình mờ hoặc văn bản bạn vừa dán trong Google Bản vẽ, sau đó chọn Order  để xếp hình mờ phía trước hoặc phía sau văn bản.

 1. Open a blank Google Docs document and then select Insert > Drawing > From Drive.
 1. Select the watermark and choose Select > Link to source or Insert Unlinked.
 1. Select Insert.

Chèn Hình mờ Hình ảnh Watermark trong Google Tài liệu

Với Google Bản vẽ, bạn có thể tạo hình mờ hình ảnh và sau đó nhập nó vào Google Tài liệu.

 1. Open Google Drawings, select Insert > Image and choose your image.
 1. Kéo hình ảnh xung quanh màn hình để điều chỉnh vị trí, thay đổi kích thước hoặc xoay hình ảnh.
 2. Select Format > Format Options > Adjustments to make any adjustments to the image before adding it as a watermark. You can also change the transparency so that the watermark does not overshadow the text.
 1. Đặt tên cho hình mờ của bạn rồi làm theo các bước 3-9 trong phần trước để chèn hình mờ từ Drive trong Google Tài liệu.

Hãy để lại nhận xét và cho chúng tôi biết nếu hướng dẫn này giúp bạn chèn hình mờ watermark trong Word hoặc Google Documents.

Các Bình Luận

Bình luận