xerox báo lỗi 042 325

Rate this post

xerox s2010 xerox s2520 DocuCentre-IV 2060/3060/3065 iv4070, V 2060/3060/3065 v4070 báo lỗi 042 325 

lỗi 042 325  lỗi mortor chính 

  1. 042 325 đầu tiên rút dây cắm lại xem thế nào ( motor xerox ít hư lắm….
  2. 042 325  Drum  không quay được, gãy cốt mực thải dẫn đến bó cốt làm cây Drum không quay, hoặc PCU quá cứng, không quay được

Biện pháp khắc phục

  • Vào chế độ CE và bật ON Kiểm tra đầu ra [042-001] (Main Drive Motor).
  •  Động cơ xoay chính có xoay không? Y ↓ N
  • → Kiểm tra đường dây cấp nguồn (+ 24VDC, + 5VDC) của Motor Ổ đĩa Chính.
  •  Nguồn điện của Motor Drive chính có bình thường không? Y ↓ N
  • → Kiểm tra mạch cấp nguồn cho Motor Drive chính.

Các Bình Luận

Bình luận