Hướng dẫn sửa lỗi: “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access.

Hướng dẫn sửa lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access

Khi bạn truy cập máy tính share trong mạng LAN bằng user guest thì nhận được thông báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access” Đây là một lỗi xảy ra khi sử dụng máy tính windows 10 để truy cập share folder, kết nối máy in trong mạng nội bổ sử dụng tài khoản user guest để chứng thực.
báo lỗi "You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access"
báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access”
Cách 1: Nếu bạn bắt buộc sử dụng tài khoản guest thì thực hiện như sau:
Bước 1: Mở Local Group Policy Editor

Nhấn (Win + R) gõ gpedit.msc để mở Local Group Policy Editor.

Bước 2: Tìm theo đường dẫn sau:
Computer Configuration > Administrative Templates > Network Lanman Workstation
Bước 3: Mở “Enable insecure guest logons” và chọn Enabled.
Xong các bạn đóng màn hình Local Group Policy Editor lại.
Bước 4: Tiếp mở hộp thoại Run gõ lện sau và enter: gpupdate /force
Chờ màn hình màu đen chạy lên báo successful là thành công.