download driver các dòng máy photocopy Toshiba mới nhất, thế hệ mới

Driver này phù hợp với các model dòng máy photocopy Toshiba sau:

Dòng máy photocopy Toshiba đen trắng seri 08A:

- Toshiba e-STUDIO 2508A
- Toshiba e-STUDIO 3008A
- Toshiba e-STUDIO 3508A
- Toshiba e-STUDIO 4508A
- Toshiba e-STUDIO 5008A
- Toshiba e-STUDIO 5508A
- Toshiba e-STUDIO 6508A
- Toshiba e-STUDIO 7508A
- Toshiba e-STUDIO 8508A
Dòng máy photocopy Toshiba đen trắng seri 18A:

- Toshiba e-STUDIO 2518A
- Toshiba e-STUDIO 3018A
- Toshiba e-STUDIO 3518A
- Toshiba e-STUDIO 4518A
- Toshiba e-STUDIO 5018A
- Toshiba e-STUDIO 5518A
- Toshiba e-STUDIO 6518A
- Toshiba e-STUDIO 7518A
- Toshiba e-STUDIO 8518A
Dòng máy photocopy Toshiba để bàn:

- Toshiba e-STUDIO 2309A
- Toshiba e-STUDIO 2809A
Dòng máy photocopy màu Toshiba 50C, 55C:

- Toshiba e-STUDIO 3555C
- Toshiba e-STUDIO 2550C
Dòng máy photocopy màu Toshiba 00AC, 05AC:

- Toshiba e-STUDIO 2000AC
- Toshiba e-STUDIO 2500AC
- Toshiba e-STUDIO 2505AC
- Toshiba e-STUDIO 3005AC
- Toshiba e-STUDIO 3505AC
- Toshiba e-STUDIO 4505AC
- Toshiba e-STUDIO 5005AC
Dòng máy photocopy màu Toshiba 10AC, 15AC:

- Toshiba e-STUDIO 2010AC
- Toshiba e-STUDIO 2510AC
- Toshiba e-STUDIO 2515AC
- Toshiba e-STUDIO 3015AC
- Toshiba e-STUDIO 3515AC
- Toshiba e-STUDIO 4515AC
- Toshiba e-STUDIO 5015AC
Dòng máy photocopy Toshiba tái sử dụng giấy:

- Toshiba e-STUDIO 3508LP
- Toshiba e-STUDIO 4508LP
- Toshiba e-STUDIO 5008LP

Tải download driver các dòng máy photocopy Toshiba mới nhất

Trước khi cài đặt, vui lòng truy cập liên kết bên dưới để tải driver toshiba mới nhất

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EC4bkwStccw97I7ckYFyqCP-fOW8R6La

Giải nén driver vừa tải về và cài đặt dòng máy photocopy Toshiba mới nhất

Vui lòng truy cập liên kết bên dưới để xem hướng dẫn cài đặt driver dòng máy photocopy Toshiba mới nhất 

Hướng dẫn cài in print “ install”  và “setup”  file scan áp dụng cho tất cả các dòng máy in toshiba

 

 

Các Bình Luận

Bình luận