-16%
Giá Thuê 1.900.000  1.600.000 
-20%
Giá Thuê 1.500.000  1.200.000